Thống kê truy cập
5500090
Đang trực tuyến: 52
Trong tháng: 14425
Tổng số: 5500090

Tin tức Khoa học Công nghệ

Báo cáo Dự án "Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường"
Thứ Tư, 04/10/2023 | 12:00 SA

Báo cáo Dự án "Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”, mã số: TLTB05.02/21-23

Thông tin tóm tắt về dự án

1. Tên dự án: “Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”, mã số: TLTB05.02/21-23

2. Cơ quan chủ dự án: Viện Công nghệ môi trường.

3. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh

4. Tổng kinh phí: 38.000 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Thời gian thực hiện: 2021 - 2023

7.  Mục tiêu của dự án:

7.1. Mục tiêu chung:

- Tăng cường cường trang thiết bị nghiên cứu và phát triển năng lực cho Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu vi nhựa (microplastic).

7.2 Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường thiết bị để thực hiện những nghiên cứu cơ bản về vi nhựa trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật và các hóa chất độc hại có nguồn gốc vi nhựa.

- Đưa các trang thiết bị được đầu tư vào vận hành và xây dựng được các quy trình phân tích vi nhựa và các chất độc hại ô nhiễm có nguồn gốc vi nhựa.

Chi tiết báo cáo xin mời xem trong file đính kèm.