Thống kê truy cập
5336210
Đang trực tuyến: 75
Trong tháng: 51498
Tổng số: 5336210

Sản phẩm

Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải
Chủ Nhật, 28/12/2014 | 12:00 SA

 Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio -1 được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm xạ khuẩnStreptomyces ưa ấm...

1.  Tên công nghệ/ Thiết bị (CN/TB): ): Chế phẩm vi sinh  Sagi Bio-1 xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải

2.  Mô tả đặc tính CN/TB:

-       Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio -1 được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm xạ khuẩn Streptomyces ưa ấm (nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 15 -370C) sinh tổng hợp mạnh các enzym ngoại bào (xenlulaza, amylaza và proteinaza) có khả năng sinh kháng sinh ức chế nấm mốc, vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn Lactobacillus có tác dụng ức chế mạnh các vi khuẩn gây bệnh (Coliform,Salmonella).

Thông số kỹ thuật :

-       Mật đô vi sinh hữu ích  đạt: ≥108 CFU/gam, ml chế phẩm trong đó:

+ Vi khuẩn  Lactobacillus: ≥108 CFU/gam, ml 

+ Xạ khuẩn Streptomyces: ≥108 CFU/gam, ml 

Chế phẩm không có các vi sinh vật độc hại như E.coli, Fecal coliform Salmonella…

3. Thuộc lĩnh vực:

Công nghệ sinh học – Hoá môi trường.

4. Những thông tin khác:

4.1. Đăng ký sở hữu công nghiệp:

Nhãn hiệu hàng hoá 

Số đăng ký:

Ngày/tháng/năm đăng ký:

4.2. Đã được cấp bằng Sở hữu Công nghiệp:

- Số bằng, ngày cấp

4.3. Các giải thưởng đã nhận:

( Ghi chú:kèm theo bản scan ảnh tác giả,các văn bằng,chứng nhận đã được cấp)

4.4. Hiệu quả kinh tế:

- Xuấtđầu tư:

- Diện tích mặt bằng xây dựng nhỏ

Chi phí vận hành

Chi phí bảo dưỡng:

5. Ứng dụng triển khai:

- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu ích bổ sung vào chất độn lót chuồng nuôi gia cầm để khử mùi hôi và xử lý phân gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc ( Đề tài Sở KHCN Vĩnh Phúc)

- Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích để xử lý mùi trong chuồng trại chăn nuôi gia cầm(Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)

6. Liên hệ: 

PGS.TS. Tăng Thị Chính Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKH&CN Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 0904187106

7. Địa chỉ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà A30 -18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Điện thoại: 04.37567854

9. Fax:            04.37911203