Thống kê truy cập
5500028
Đang trực tuyến: 206
Trong tháng: 14363
Tổng số: 5500028

Tin tức đào tạo

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Lam Thắng
Thứ Sáu, 17/02/2023 | 12:00 SA

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Lam Thắng diễn ra vào ngày 15-16/2/2023.

Tham gia Hội đồng đánh giá có: GS.TS Nguyễn Thị Huệ (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Trịnh Lê Hùng (Uỷ viên, Thư ký) và PGS.TS. Lê Thanh Sơn (Ủy viên).

Nghiên cứu sinh Đinh Lam Thắng đã trình bày:

Tiểu luận tổng quan “Tổng quan về nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với dữ liệu quan trắc để đánh giá chất lượng nước mặt một số thuỷ vực Hà Nội”

Chuyên đề 1: "Cơ sở khoa học sử dụng ảnh viễn thám quang học kết hợp dữ liệu quan trắc trong đánh giá chất lượng nước mặt"

Chuyên đề 2: "Đánh giá chất lượng nước mặt sông Hồng và sông Đuống đoạn chảy qua thành phố Hà Nội bằng dữ liệu viễn thám và kết quả quan trắc"

Chuyên đề 3: "Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu viễn thám trên nền tảng điện toán đám mây GEE (Google Earth Engine) phục vụ đánh giá chất lượng nước mặt"

Tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Lam Thắng nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và các giảng viên tham dự.

Nghiên cứu sinh Đinh Lam Thắng cảm ơn những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh của Hội đồng: