Thống kê truy cập
5499972
Đang trực tuyến: 170
Trong tháng: 14307
Tổng số: 5499972

Tin tức Khoa học Công nghệ

Quyết định số 498/QĐ-VCNMT Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị của dự án “Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”, mã số TLTB05.02/21-23
Thứ Tư, 04/10/2023 | 12:00 SA

Ngày 03/10/2023, Viện Công nghệ môi trường đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-VCNMT Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị của dự án: “Tăng cường thiết bị nghiên cứu vi nhựa trong môi trường”, mã số TLTB05.02/21-23 do Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng được giao quản lý và sử dụng.

Chi tiết nội dung xin mời xem trong file đính kèm.