Thống kê truy cập
5354409
Đang trực tuyến: 140
Trong tháng: 2427
Tổng số: 5354409

Sản phẩm

Thiết bị điện hóa ECAWA
Thứ Tư, 10/12/2014 | 12:00 SA
Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA để điều chế dung dịch anolit và catolit trên cơ sở buồng điện hoá nhập từ LB Nga. Thiết bị có nhiều loại công suất khác nhau từ 15 lít đến 1000 lit sản phẩm /giờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng dụng trong chăn nuôi, y tế, thuỷ sản. Việc ứng dụng công nghệ cho phép tăng năng suất chăn nuôi và giảm chi phí chất tẩy rửa và khử trùng dùng trong bệnh viện.

1. Tên thiết bị: Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA.

Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA để điều chế dung dịch anolit và catolit trên cơ sở buồng điện hoá nhập từ LB Nga. Thiết bị có nhiều loại công suất khác nhau từ 15 lít đến 1000 lit sản phẩm /giờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng dụng trong chăn nuôi, y tế, thuỷ sản. Việc ứng dụng công nghệ cho phép tăng năng suất chăn nuôi và giảm chi phí chất tẩy rửa và khử trùng dùng trong bệnh viện.  

2. Mô tả đặc tính thiết bị:

 Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA để điều chế dung dịch anolit và catolit trên cơ sở buồng điện hoá nhập từ LB Nga. Thiết bị có nhiều loại công suất khác nhau từ 15 lít đến 1000 lit sản phẩm /giờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng dụng trong chăn nuôi, y tế, thuỷ sản. Việc ứng dụng công nghệ cho phép tăng năng suất chăn nuôi và giảm chi phí chất tẩy rửa và khử trùng dùng trong bệnh viện. 

3. Thuộc lĩnh vực:

Công nghệ hóa sinh – Hóa môi trường      

Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản

4. Những thông tin khác:

4.1.Đăng ký sở hữu công nghiệp:

Nhãn hiệu hàng hóa      

Số đăng ký:

Ngày/tháng/năm đăng ký: …………………

4.2.Đã được cấp bằng Sở hữu Công nghiệp:

-   Số bằng, ngày cấp

4.3.Các giải thưởng đã nhận:……………

 (Ghi chú: kèm theo bản scan ảnh tác giả; các văn bằng, chứng nhận đã được cấp)

4.4.Hiệu quả kinh tế: tăng năng suất chăn nuôi và giảm giảm chi phí chất tẩy rửa và khử trùng dùng trong bệnh viện.  

5. Ứng dụng triển khai:

Đã ứng dụng tại một số trang tại chăn nuôi, Bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thái Bình… 

6. Liên hệ:    Viện Công nghệ môi trường

7. Địa chỉ: 18- Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy, Hà Nội

8. Điện thoại:   04 375691134

9. Fax: 04 375691134