Thống kê truy cập
5336341
Đang trực tuyến: 101
Trong tháng: 51629
Tổng số: 5336341

Đoàn thanh niên

Tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012
Thứ Ba, 30/10/2012 | 12:00 SA

Ngày 23 tháng10 năm 2012 đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan trung ương, Ban chấp hành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thông báo số 127 KH/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012.

(download)