Thống kê truy cập
5499976
Đang trực tuyến: 173
Trong tháng: 14310
Tổng số: 5499976

Tin tức Khoa học Công nghệ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội đồng xét chọn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chọn lọc dự kiến triển khai thực hiện năm 2024.
Thứ Hai, 24/04/2023 | 12:00 SA

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp hội đồng khoa học đóng góp ý kiến và lựa chọn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2024.

Thành viên hội đồng:

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thành Đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên – Uỷ viên

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh – Uỷ viên

TS. Nguyễn Trần Điện – Uỷ viên

TS. Nguyễn Tuấn Minh – Uỷ viên

TS. Dương Thị Hạnh – Uỷ viên, Thư ký

Các thành viên của Hội đồng đã xem xét 02 đề xuất nhiệm vụ và kết luận rằng các đề xuất nhiệm vụ phong phú về nội dung, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng nhất trí trình 02 đề xuất đề tài lên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam rà soát và phê duyệt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của buổi họp: